Salgs- og rejsebetingelser hos Greenland by Topas

Greenland by Topas er en afdeling i Topas Travel. Derfor er vores betingelser stort set identiske med Topas Travel. Der er dog få undtagelser, da Greenland by Topas’ rejser differentierer sig en smule.
Topas Travel er grupperejser med rejseleder. Hos Greenland by Topas vil du typisk være på egen hånd, individuelle og skræddersyet rejser, med mindre andet er aftalt.

Vi henholder os til nedenstående rejsebetingelser.

Det er dit eget ansvar at have sat dig ind i og accepteret nedenstående betingelser inden afrejse. Endvidere har du som rejsende pligt til at læse og eventuelt udskrive alle relevante oplysninger og billetter vedrørende rejsen.

BOOKING

Du kan booke din rejse online via vores hjemmeside eller henvende dig til os pr. mail eller telefon. Der er et bookinggebyr på DKK 145,-. Ved evt. tilkøb opkræves ikke yderligere bookinggebyr.
Bemærk, du skal have adgang til internettet for at kunne modtage din afrejseinformation og printe dine rejsedokumenter. Hvis du ønsker at modtage dine rejsedokumenter med posten opkræves et forsendelsesgebyr på DKK 100.

Når du har booket en rejse hos Greenland by Topas, bekræfter vi din booking ved at fremsende en mail med link og password til din personlige side "Min Topas rejse". Bemærk venligst at al kommunikation vedrørende rejsen kun sendes til den først nævnte person på bookingen, som derfor selv skal sørge for at informere evt. medrejsende.
Alle relevante oplysninger vedr. din rejse (faktura, turbeskrivelse, pakkeliste, afrejseinformation, billetter etc.) kan findes på "Min Topas rejse": www.minrejse.topas.dk. Du skal således selv udskrive disse dokumenter for din rejse. Husk at informere Greenland by Topas om eventuelle ændringer af din e-mail adresse frem til afrejse.

Flybilletter og andre rejsedokumenter vil blive tilgængelige på "Min Topas rejse" ca. 10 dage før afrejse. DET ER DIT EGET ANSVAR AT PRINTE REJSEDOKUMENTERNE OG MEDBRINGE DEM PÅ REJSEN.

Det er dit eget ansvar at kontrollerer at alle oplysninger anført på den personlige side, såsom navn og afrejselufthavn er korrekte. Eventuelle uoverensstemmelser imellem det ønskede og bestilte skal meddeles Greenland by Topas omgående og senest 3 hverdage efter bekræftelse er afgivet fra Greenland by Topas.

I fald vi (Greenland by Topas) ikke kan bekræfte en booket rejse, vil vi informere kunden hurtigst muligt, dog senest 3 arbejdsdage efter at bestillingen er modtaget. Eventuelt gennemførte indbetalinger vil blive refunderet.

AFBESTILLINGSFORSIKRING

Inden du booker, beder vi dig overveje, om du vil tegne en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen skal tegnes samtidig med bestilling af rejsen og betales sammen med depositum. Afbestillingsforsikringen kan således ikke annulleres eller tilkøbes efter, at depositum er indbetalt. Klik her for at læse mere om"Afbestillingsforsikring" 

BETALING

Vi modtager Dankort, Visa kort, Maestro, Visa Electron og Mastercard. Der er ikke fortrydelsesret på betalingsform. Indbetalt depositum hæves ved booking / aftalens indgåelse. Restbeløb hæves ved indbetaling, dog senest 60 dage før afrejse. Evt. kreditkortgebyr betales af Greenland by Topas, dog ikke ved betaling med firmakort og kort som er udstedt udenfor EU/EØS landene.

E-MAIL OG SMS SERVICE

Ved booking af en rejse med Greenland by Topas vil du ved at opgive din e-mail adresse automatisk få tilsendt påmindelser omkring betaling og diverse info på "Min Topas rejse". Du kan ligeledes vælge at få denne service pr. sms.
Ved bookingen af din rejse vil du ligeledes automatisk blive tilmeldt vores nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil blive tilsendt, indtil dette evt. frameldes.

Påmindelser pr. mail (og evt. sms) vil blive fremsendt efter følgende plan:

  • Ved booking og betaling af depositum: Mail (og evt. sms) fremsendes med link og adgangskode til siden "Min Topas rejse".
  • 65 dage før afrejse: Mail (og evt. sms) tilsendes med påmindelse om seneste indbetalingsdag for restbeløb til din rejse. (Forfald til betaling er 60 dage før afrejse).
  • 60 dage før afrejse: Rejseplan og diverse afrejseinfo vil være tilgængelige på siden "Min Topas rejse".
  • 10 dage før afrejse: Flybilletter og andre rejsedokumenter kan kun printes, såfremt det fulde beløb for rejsen er indbetalt.

Har du opgivet din e-mail adresse eller mobilnummer (til modtagelse af sms) til brug ved udsendelse af påmindelser vedr. betaling, opdatering etc. på "Min Topas rejse", vil du selv være ansvarlig for at oplyse os om evt. ændringer til e-mail adressen eller mobilnummer.

REJSEFORSIKRING

Vi anbefaler at du køber en rejseforsikring, som dækker evt. hjemtransport i tilfælde af sygdom/uheld og forsinket fremmøde i tilfælde af forsinkelser med fly/skib. 

Ved rejser inden for EU-lande og EØS-lande er du pr. 1. august 2014 IKKE længere dækket af det gule sygesikringsbevis, men i Grønland og på Færøerne er det stadig gældende. Ligeledes har du i kraft af Rigsfællesskabet ret til lægebehandling i Grønland.

Rejseforsikring kan tegnes ved GOUDA på www.gouda.dk.

KRAV TIL DEN REJSENDE

Du skal som rejsende selv have alle formaliteter i orden, så de modsvarer de krav, der stilles for det land, hvortil der ønskes indrejse. Det betyder, at du selv skal sørge for at medbringe gyldigt pas, påtegnet evt. nødvendigt visum, samt have obligatoriske vaccinationer og andre forhold i orden, som vi har oplyst som nødvendige for rejsen. 
Bemærk, det er dit eget ansvar at oplyse korrekt navn ved booking. Der skal være overensstemmelse med navnet i passet og det navn, der angives på din booking og efterfølgende på den tilsendte faktura. Evt. udgifter ved udstedelse af ny flybillet afholdes af den rejsende. Det er dit eget ansvar at logge dig ind på siden "Min Topas rejse" for at hente relevant rejseinformation og printe billetter inden afrejse.

PRISFORHØJELSER

Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Greenland by Topas forbeholder sig derfor ret til at foretage prisændringer, som forårsages af ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter, gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Hvis prisen forhøjes mere end 8%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles Greenland by Topas umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen.

REGLER FOR AFLYSNING AF REJSEN

En rejse kan blive aflyst ved uforudsigelige eller udefrakommende forhold, som er uden for Topas Travels kontrol. I et sådan tilfælde vil du have ret til at få tilbagebetalt det indbetalte beløb for rejsen uden udbetaling af yderligere kompensation.

ERSTATNINGSANSVAR

Greenland by Topas begrænser erstatningsansvaret for flytransporternes vedkommende til de summer, der er fastsat i Warszawa-konventionen. For søtransport i henhold til summerne fastsat i Athen-konventionen samt for jernbanetransport summerne fastsat i COTIF/CIV konventionen.

REJSEGARANTIFONDEN

Vi er medlem af Rejsegarantifonden under medlemsnummer 899 samt Dansk Rejsebureau Forening og Pakkerejse-Ankenævnet.

REKLAMATIONER

Eventuelle reklamationer skal fremsættes under rejsen til Greenland by Topas. En skriftlig klage skal fremsendes senest 3 uger efter hjemkomst fra turen. Ved alle søgsmål mod Greenland by Topas skal dansk ret anvendes. Klager der ikke kan afgøres af Pakkerejseankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten efter dansk ret. Som medlem af Danmarks Rejsebureau Forening følger vi altid Pakkerejseankenævnets afgørelse vedrørende en evt. klage.

Rejsebureauet er - som følge af medlemsskab af Danmarks Rejsebureau Forening - forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejseankenævnet, med mindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

REJSENS PRIS

Rejsens pris inkluderer som udgangspunkt transport, lufthavnsafgift, passagerafgift, bidrag til Rejsegarantifonden, indkvartering og transfer mellem lufthavn/havn og hotel. Oplysninger om forplejning og evt. ekstra services er angivet i turbeskrivelsen. 

TILLÆG FOR ENKELTVÆRELSE

Hvis man rejser alene, vil man blive opkrævet tillæg for enkeltværelse. Dette tillæg kan variere meget i prisen, men fremgår altid af turbeskrivelsen og når du booker rejsen.

DEPOSITUM OG RESTBETALING

For individuelle rejser (ej grupperejse/gruppebillet), skal flybilletter og andre transportbilletter oftest udstedes med det samme eller indenfor 72 timer. Derfor vil et depositum typisk være på op til DKK 10.000 per person.

Ved indbetaling af depositum bekræfter du samtidig, at du har gennemlæst og accepteret vilkår og rejsebetingelser samt de vedlagte almindelige betingelser fra Danmarks Rejsebureau Forening, som er gældende med mindre andet er oplyst.

Endvidere er det dit eget ansvar at kontrollere at alle oplysningerne anført på din personlige side såsom navn, destination, dato og afrejselufthavn er korrekte. Eventuelle uoverensstemmelser imellem det ønskede og bestilte SKAL meddeles Greenland by Topas omgående og senest 3 hverdage efter bekræftelse er afgivet fra Greenland by Topas.

AFBESTILLINGSREGLER

Afbestiller du din rejse, hvor der er mere end 60 dage til afrejse, er dit indbetalte depositum tabt. 
Afbestiller du din rejse, hvor der er mellem 60 og 45 dage til afrejse, er 50 % af rejsens pris tabt. 
Afbestiller du din rejse, hvor der er mindre end 45 dage til afrejse, er den totale pris for rejsen tabt.

REGLER FOR AFLYSNING AF REJSEN

En rejse kan blive aflyst ved uforudsigelige eller udefrakommende forhold, som er uden for Greenland by Topas kontrol. I et sådan tilfælde vil du have ret til at få tilbagebetalt det indbetalte beløb for rejsen uden udbetaling af yderligere kompensation.

ÆNDRINGER/REFUNDERING AF FLY - OG SKIBS BILLETTER

Når depositum på en rejse er betalt og flybilletter og/eller andre transportbilletter er udstedt, er det ikke muligt at ændre navn, rejsedatoer, rute eller refundere billetterne efterfølgende.

FORSINKELSER/AFLYSNINGER

På grund af vejrforholdene i Grønland hænder det, at der er forsinkelser/ændringer i fly - og skibsafgange. Det er derfor vigtigt, at du oplyser dit mobilnummer ved booking af rejsen, så du kan informeres herom. Hvis rejsens varighed forlænges pga. forsinkelser/ændringer dækker Greenland by Topas ikke evt. ekstra omkostninger og vi anbefaler derfor, at du har en rejseforsikring, som dækker mod forsinket fremmøde. 

Har du tilkøbt udflugter eller andre arrangementer og disse ikke kan gennemføres indenfor rejsens varighed, så refunderer Greenland by Topas det indbetalte beløb for tilkøbet efter hjemkomst.